Schloss Gyulavári

  • H-5711 Gyula, Széchenyi-Straße 71.
  • Mobil: +36-66/639-632, +36-30/400-4232
  • E-Mail: info@gyulavarikastely.hu
  • www.gyulavarikastely.hu
  • Öffnungszeiten: Dienstag-Samstag 9.00-16.00